Gratis verzending
binnen Nederland
voor België vanaf € 20,00

Vandaag verzonden
bij bestellen vóór 19.00 uur

Let op: vanwege grote drukte en personeelstekort in het verzendcentrum ontvangt u uw bestelling mogelijk later dan u van ons gewend bent. Er wordt hard aan gewerkt om dit op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.

Online workshop: De polyvagaaltheorie in therapie *uitverkocht*

Deb Dana

14.00 - 17.15 uur

3, 10, 17 november en 1 december 2021 (vier woensdagmiddagen)

Workshop


Het autonome zenuwstelsel vormt de kern van onze dagelijkse ervaringen. Het laat ons voelen dat we veilig zijn en maakt het mogelijk om ons met anderen te verbinden. Daartegenover staat dat onze ervaringen op hun beurt ook het zenuwstelsel weer vormgeven. De polyvagaaltheorie biedt een kader om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop dit gebeurt en legt uit hoe deze kennis kan worden toegepast om de weg te vinden naar herstel na traumatische ervaringen.

Door in de therapeutische praktijk vanuit de polyvagaaltheorie met cliënten te werken kunnen ze geholpen worden om ingesleten responspatronen te gaan herkennen en te doorbreken door in kaart te brengen welke autonome responsen leiden tot verbondenheid, mobilisatie of overgave en ineenstorting. Met behulp van deze aanpak kunnen cliënten naar een toestand van autonome regulatie worden gebracht waar ze de veiligheid kunnen vinden die noodzakelijk is voor een succesvolle behandeling.

Deb Dana is wereldwijd de belangrijkste vertaler van de polyvagaaltheorie naar de therapeutische praktijk. In haar ervaringsgerichte workshop deelt ze haar op de polyvagaaltheorie geïnspireerde benadering met ons. Ze reikt therapeutische strategieën aan om getraumatiseerde cliënten te helpen hun vertrouwde zelfbeschermingsreacties te gaan waarnemen en los te laten, en de vaardigheden op te doen die nodig zijn om momenten van veiligheid te kunnen ervaren en daarvan te genieten. Je leert over de basisprincipes van de polyvagaaltheorie en ontdekt hoe je – zelf gereguleerd – een bron van regulatie voor je cliënten kunt zijn. En je gaat oefenen met interventies die erop gericht zijn de responspatronen van je cliënten te doorbreken en met strategieën om hun autonome zenuwstelsel ontvankelijk te maken voor veiligheid en verbondenheid.

Aan het einde van de workshop weet je hoe je je cliënten op een veilige manier kunt laten opmerken welke impliciete overtuigingen ze over zichzelf hebben, hoe je ze kunt helpen om hun autonome zenuwstelsel opnieuw vorm te geven en hoe je cliënten een nieuw verhaal kunnen creëren over het trauma dat ligt opgeslagen in hun autonome signaalwegen.

Voertaal workshop
Engels

Boeken over de polyvagaaltheorie

Programma


Dag 1: Basisprincipes, autonome systemen in kaart brengen
In het eerste deel van de workshop worden de drie organiserende principes van de polyvagaaltheorie uitgelegd. De deelnemers maken kennis met de kenmerken van de autonome toestanden en leren hoe ze een Persoonlijk-profielkaart kunnen maken.

Dag 2: Verbinding en bescherming
Het tweede deel richt zich op het beschrijven van het proces van neuroceptie en de wijze waarop het zenuwstelsel wordt gevormd door ervaring. De deelnemers zullen onderzoeken hoe gebruikelijke overlevingsresponsen en -strategieën kunnen worden herkend en doorbroken om de regulerende capaciteiten van het vagale systeem doelbewust te kunnen inzetten.

Dag 3: Het sociale-betrokkenheidssysteem
In het derde deel wordt de neurobiologische wetenschap achter het sociale-betrokkenheidssysteem toegelicht. De deelnemers leren hoe ze het sociale-betrokkenheidssysteem kunnen inzetten in de sessies, oefenen met coregulerende interventies en gaan begrijpen hoe ze het effect van die interventies op hun cliënt kunnen beoordelen.

Dag 4: Verankeren in regulatie
In dit laatste deel worden interventies aangereikt om een rigide autonoom zenuwstelstel te leren reageren met flexibelere responspatronen. De deelnemers leren hoe ze autonome regulatie kunnen gebruiken om het werken met trauma veilig te maken.

Deb Dana behandelt alle lesstof. Tijdens het programma zal er tevens worden geoefend in kleinere groepen. Elke oefengroep wordt begeleid door een door Deb Dana opgeleide assistent.

Spreker


Deb Dana (LCSW, klinisch maatschappelijk werker) is er als therapeut en consultant in gespecialiseerd om met behulp van de polyvagaaltheorie mensen te helpen de gevolgen van trauma veilig te onderzoeken en op te lossen op een manier die recht doet aan de werking van het autonome zenuwstelsel. Ze ontwikkelde de trainingenreeks ‘Rhythm of Regulation’ en geeft over de hele wereld les in de wijze waarop de polyvagaaltheorie kan helpen bij de behandeling van getraumatiseerde cliënten. Ze is opgeleid in Internal Family Systems-therapie (IFS), Sensorimotor Psychotherapy en tapas acupressuurtechniek (TAT), en voltooide het certificaatprogramma voor traumatische stressstudies aan het Trauma Center. Ze is de medeoprichter van het Polyvagal Institute en klinisch adviseur voor Khiron Trauma Clinics.

Deb Dana is de auteur van De polyvagaaltheorie in therapie: Basisboek, De polyvagaaltheorie in therapie: 50 oefeningen voor cliënten en De polyvagaaltheorie in therapie: Flipover, en bewerkte samen met Stephen Porges het boek Clinical Applications of the Polyvagal Theory: The Emergence of Polyvagal-Informed Therapies.

Zie voor meer informatie www.rhythmofregulation.com.

Meer informatie


Organisatie
De workshop wordt georganiseerd door Uitgeverij Mens!.

Voor wie?

 • Hulpverleners in de GGZ (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen e.a.)
 • (Psycho)therapeuten die werken met EMDR, yoga, mindfulness, haptotherapie, opstellingen of andere (lichaamsgerichte) behandelmethodes en vaktherapeuten
 • Relatie- en gezinstherapeuten, kindertherapeuten, maatschappelijk werkers, coaches en supervisors

Let op: je kunt dus alleen aan de workshop deelnemen als je een professionele achtergrond hebt.

Voertaal
Engels.

Datum
3, 10, 17 november en 1 december 2021 (de workshop bestaat dus in totaal uit vier woensdagmiddagen)
14.00-17.15 uur

Let op: omdat er tijdens de workshop deels in kleinere groepen wordt geoefend, kan de workshop alleen live worden gevolgd en dus níét achteraf worden teruggekeken.

Kosten
€ 375,00 (incl. 21% btw – excl. btw: € 309,92)

Inschrijven
Inschrijving verloopt via het tabblad Inschrijven. Hier kun je de workshop in de winkelmand doen. Nadat alle gegevens zijn ingevuld, kan worden afgerekend met iDEAL, Bancontact, Belfius Direct Net en KBC/CBC. Je inschrijving is dan definitief.

Wanneer dit problemen geeft, neem dan contact met ons op.

Locatie
Op een rustige plek met een goede internetverbinding bij je thuis of in je praktijkruimte.

Algemene voorwaarden
Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Voor meer informatie
Uitgeverij Mens!
congres@uitgeverijmens.nl
0599-74 50 47

Accreditatie


Procedure en voorwaarden accreditatiepunten en certificaten

Voor de meeste (online) congressen en workshops die wij organiseren vragen wij bij diverse beroepsverenigingen accreditatie aan. Deze verenigingen hebben elk hun eigen regels voor het toekennen van accreditatiepunten. In het verlengde hiervan hebben wij enkele procedures opgesteld met betrekking tot accreditatie en certificaten als bewijs van deelname, die we hieronder op een rij hebben gezet. Wij willen je vriendelijk verzoeken dit goed door te lezen.

Wanneer je een vraag hebt, neem dan gerust contact met ons op:
congres@uitgeverijmens.nl
0599-74 50 47

Accreditatietoets
Aanwezigheid van minimaal 90% is verplicht wanneer je accreditatiepunten voor je deelname aan deze workshop bijschreven wilt krijgen of een certificaat als bewijs van deelname wilt ontvangen. Bij een online activiteit is het niet mogelijk om aanwezigheid door middel van een presentielijst te registreren. Daarom werken we met een toets. De toets zal per programmaonderdeel worden aangeboden. De link naar de toets ontvang je elke keer op de donderdag na het betreffende programmaonderdeel.
Alle toetsonderdelen dienen uiterlijk binnen twee weken na het laatste workshoponderdeel gemaakt te zijn, dus op 16 december.

Wij houden voor de accreditatie door álle verenigingen en voor het verstrekken van een certificaat deze regeling aan.

Toekenning van punten is aan de beroepsvereniging en niet aan aanbieder Uitgeverij Mens!.

Lidmaatschapsnummer of BIG
Voor diverse beroepsverenigingen dienen wij de presentie van deelnemers in te voeren. Hiervoor hebben we je lidmaatschapsnummer of BIG nodig. Na afloop van de workshop ontvangen alle deelnemers een mail met een link om deze gegevens aan ons door te geven. Mocht je deze mail gemist hebben of kwijt zijn, dan kun je je gegevens ook per mail aan ons doorgeven: accreditatie@uitgeverijmens.nl.

Certificaat als bewijs van deelname
Alle deelnemers die de accreditatietoets voldoende maken, sturen wij automatisch een certificaat per e-mail.

Termijn verwerking accreditatiepunten en verstrekken certificaat
Binnen zes weken na afloop van de workshop geven wij, indien van toepassing, je gegevens door aan je beroepsvereniging. Je certificaat ontvang je ook binnen zes weken na afloop van de workshop. Certificaten worden per e-mail toegestuurd.

Accreditatieaanvragen en puntentoekenning
Geaccrediteerd/erkend als bijscholing:

 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): Lichaamsgericht Werkend Psycholoog: 12 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG): 6 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 12 punten
 • Kwaliteitsregister Paramedici ADAP: Logopedisten: 12 punten
 • Kwaliteitsregister Paramedici ADAP: Ergotherapeuten: 12 punten
 • Register Vaktherapie: 12 punten
 • Vereniging van Haptotherapeuten (VVH): 12 punten
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): 8 PE-punten
 • Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET): 12 punten
 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH): 12 punten, waarvan 6 PsBK-punten
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB): totaal SBU: 12/ 0,4 EC’s