Gratis verzending
binnen Nederland
voor België vanaf € 20,00

Vandaag verzonden
bij bestellen vóór 19.00 uur

Let op: vanwege grote drukte en personeelstekort in het verzendcentrum ontvangt u uw bestelling mogelijk later dan u van ons gewend bent. Er wordt hard aan gewerkt om dit op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.

*Uitverkocht, nogmaals ingepland v.a. 19-9*
Online workshopDe polyvagaaltheorie in therapieHerstellen van trauma door te werken met het zenuwstelsel

Deb Dana

Vier woensdagmiddagen van 14.00 tot 17.15 uur + een Q&A:

 • Module 1: 18 januari 2023
 • Module 2: 25 januari 2023
 • Module 3: 8 februari 2023
 • Module 4: 15 februari 2023
 • Q&A: 8 maart 2023 (14.00-15.30 uur)

De vierdelige workshop in januari en februari a.s. is uitverkocht*, maar is in najaar 2023 nogmaals ingepland. Klik hier voor nadere informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven.

* Deze online workshop kent oefengroepen met een maximum aantal deelnemers, die begeleid worden door assistenten van Deb Dana. Door deze opzet is het aantal beschikbare plaatsen, anders dan bij veel webinars, niet onbeperkt.

Workshop


Het autonome zenuwstelsel vormt de kern van onze ervaringen en bepaalt of we ons veilig en verbonden voelen en bestand tegen de uitdagingen van het leven, of dat we gestrest, angstig of boos zijn (gemobiliseerd), of juist futloos, depressief en afgesloten (geïmmobiliseerd). Iemand die opgroeit in een veilige omgeving, zal een veerkrachtig zenuwstelsel hebben dat zich flexibel beweegt tussen de verschillende toestanden van arousal en rust. Hij keert gemakkelijk terug naar rust en vertrouwen. Door traumatiserende gebeurtenissen en onveilige gehechtheid verliest het zenuwstelsel echter deze flexibiliteit, met als gevolg dat iemand vast komt te zitten in een geactiveerde en/of geblokkeerde toestand. Verbondenheid en vertrouwen lijken dan niet meer tot het spectrum van mogelijke ervaringen te behoren. De polyvagaaltheorie geeft inzicht in de werking van het autonome zenuwstelsel, het effect van traumatische ervaringen en hoe deze kennis kan worden toegepast om de weg te vinden naar herstel.

De polyvagaaltheorie leert ons dat trauma het proces verstoort waarin het autonome zenuwstelsel ‘signaleert’ dat de traumatiserende gebeurtenissen voorbij zijn en het hier en nu veilig is. Cliënten met een traumageschiedenis ervaren vaak intense, op bescherming gerichte responsen van hun autonome zenuwstelsel, die ervoor zorgen dat zij overlevingsgedrag blijven vertonen. Deze adaptieve reacties worden een patroon waarop automatisch wordt ‘ingelogd’. Hun vermogen zichzelf te reguleren en relaties aan te gaan neemt af. Door in de therapeutische praktijk vanuit de polyvagaaltheorie met cliënten te werken kunnen ze deze ingesleten (vroegkinderlijke) gewoontepatronen van hun autonome zenuwstelsel gaan loslaten.

Deb Dana is wereldwijd de belangrijkste vertaler van de polyvagaaltheorie naar de therapeutische praktijk. In haar ervaringsgerichte workshop leer je over de basisprincipes van de polyvagaaltheorie en ontdek je hoe je – zelf gereguleerd – een bron van regulatie voor je cliënten kunt zijn. Je gaat oefenen met interventies om getraumatiseerde cliënten te helpen hun vertrouwde zelfbeschermingsreacties te doorbreken, en de vaardigheden op te doen die nodig zijn om momenten van veiligheid te kunnen ervaren en daarvan te genieten.

Voertaal workshop
Engels

Boeken over de polyvagaaltheorie

Programma


Module 1: Basisprincipes, het autonome zenuwstelsel in kaart brengen
In het eerste deel van de workshop worden de drie organiserende principes van de polyvagaaltheorie uitgelegd. De deelnemers maken kennis met de kenmerken van de toestanden van het autonome zenuwstelsel en leren hoe ze een Persoonlijk-profielkaart kunnen maken.

Module 2: Verbinding en bescherming
Het tweede deel van de workshop richt zich op het proces van neuroceptie (het ‘beveiligingssysteem’ van het autonome zenuwstelsel voor het signalen van veiligheid en waarschuwen voor gevaar) en de wijze waarop het zenuwstelsel wordt gevormd door ervaring. De deelnemers zullen onderzoeken hoe gebruikelijke overlevingsresponsen en -strategieën kunnen worden herkend en doorbroken om de regulerende capaciteiten van het vagale systeem doelbewust te kunnen inzetten.

Module 3: Het sociale-betrokkenheidssysteem
In het derde deel van de workshop wordt de neurobiologische wetenschap achter het sociale-betrokkenheidssysteem toegelicht. De deelnemers leren hoe ze het sociale-betrokkenheidssysteem kunnen inzetten in de sessies, oefenen met coregulerende interventies en gaan begrijpen hoe ze het effect van die interventies op hun cliënt kunnen beoordelen.

Module 4: Verankeren in regulatie
In dit laatste deel van de workshop worden interventies aangereikt om een rigide autonoom zenuwstelstel te leren reageren met flexibelere responspatronen. De deelnemers leren hoe ze autonome regulatie kunnen gebruiken om het werken met trauma veilig te maken.

Q&A
Vragen kunnen van tevoren worden ingediend. Deb Dana zal ze tijdens dit programmaonderdeel bespreken en beantwoorden.

Deb Dana behandelt alle lesstof. Tijdens het programma zal er tevens worden geoefend in groepen van ongeveer 25 personen (in ‘breakout rooms’ van Zoom). Elke oefengroep wordt begeleid door een door Deb Dana opgeleide assistent.

Spreker


Deb Dana is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met (complex) trauma op basis van de polyvagaaltheorie. Haar aanpak doet recht aan de werking van het autonome zenuwstelsel, zodat de gevolgen van het trauma veilig onderzocht kunnen worden. Ze ontwikkelde de trainingenreeks ‘Rhythm of Regulation’ en geeft over de hele wereld les in het toepassen van de polyvagaaltheorie in de therapeutische praktijk. Ze is opgeleid in Internal Family Systems-therapie (IFS) en Sensorimotor Psychotherapy, en voltooide het certificaatprogramma voor traumatische-stressstudies aan het Trauma Center. Als klinisch adviseur is ze verbonden aan Khiron Trauma Clinics en het Kinsey Institute van Indiana University. Daarnaast is ze medeoprichter van het Polyvagal Institute.

Deb Dana is de auteur van De polyvagaaltheorie in therapie: Basisboek, De polyvagaaltheorie in therapie: 50 oefeningen voor cliëntenDe polyvagaaltheorie in therapie: Flipover en Verankerd in veiligheid, en bewerkte samen met Stephen Porges het boek Therapeutische toepassingen van de polyvagaaltheorie.

Zie voor meer informatie rhythmofregulation.com.

Meer informatie


Organisatie
De workshop wordt georganiseerd door Uitgeverij Mens!.

Voor wie?

 • Hulpverleners in de GGZ (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen e.a.)
 • (Psycho)therapeuten die werken met EMDR, yoga, mindfulness, haptotherapie, opstellingen of andere (lichaamsgerichte) behandelmethodes en vaktherapeuten
 • Relatie- en gezinstherapeuten, kindertherapeuten, maatschappelijk werkers, coaches en supervisors
 • Therapeuten met een andere opleidingsachtergrond dan hierboven genoemd en mensen die nog in opleiding zijn tot (psycho)therapeut

Let op: deze workshop kan niet worden gevolgd door mensen die geen professionele achtergrond hebben en alleen aan hun eigen proces willen werken.

Voertaal
Engels.

Datums en tijden

 • Module 1: 18 januari 2023
 • Module 2: 25 januari 2023
 • Module 3: 8 februari 2023
 • Module 4: 15 februari 2023
 • Q&A: 8 maart 2023

Module 1 tot en met 4 vinden plaats van 14.00 tot 17.15 uur.
De Q&A duurt van 14.00 tot 15.30 uur.

Live online (geen mogelijkheid tot terugkijken)
Let op: omdat er tijdens de workshop deels wordt geoefend in groepen van ongeveer 25 personen (in ‘breakout rooms’ van Zoom), kan de workshop alleen live worden gevolgd en dus níét achteraf worden teruggekeken.
Van de Q&A komt wél een opname beschikbaar. Deze kan tot en met 31 maart 2023 worden bekeken.

Kosten
€ 375,00 (incl. 21% btw – excl. btw: € 309,92)

Inschrijven
Inschrijving verloopt via het tabblad Inschrijven. Hier kun je de workshop in de winkelmand doen. Nadat alle gegevens zijn ingevuld, kan worden afgerekend met iDEAL, Bancontact, Belfius Direct Net of KBC/CBC. Je inschrijving is dan definitief.

Wanneer dit problemen geeft, neem dan contact met ons op.

Wacht niet te lang met inschrijven: het aantal beschikbare plaatsen is ruim, maar niet onbeperkt vanwege de oefengroepen.

Locatie
Op een rustige plek met een goede internetverbinding bij je thuis of in je praktijkruimte.

Algemene voorwaarden
Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Voor meer informatie
Uitgeverij Mens!
congres@uitgeverijmens.nl
0599-74 50 47

Accreditatie


Procedure en voorwaarden accreditatiepunten en certificaten

Voor de meeste (online) congressen en workshops die wij organiseren vragen wij bij diverse beroepsverenigingen accreditatie aan. Deze verenigingen hebben elk hun eigen regels voor het toekennen van accreditatiepunten. In het verlengde hiervan hebben wij enkele procedures opgesteld met betrekking tot accreditatie en certificaten als bewijs van deelname, die we hieronder op een rij hebben gezet. Wij willen je vriendelijk verzoeken dit goed door te lezen.

Wanneer je een vraag hebt, neem dan gerust contact met ons op:
congres@uitgeverijmens.nl
0599-74 50 47

Accreditatietoets
Aanwezigheid van minimaal 90% is verplicht wanneer je accreditatiepunten voor je deelname aan deze workshop bijschreven wilt krijgen of een certificaat als bewijs van deelname wilt ontvangen. Bij een online activiteit is het niet mogelijk om aanwezigheid door middel van een presentielijst te registreren. Daarom werken we met een toets. De toets zal per module worden aangeboden. De link naar de toets ontvang je elke keer direct na afloop van de betreffende module. De Q&A maakt geen deel uit van het geaccrediteerde programma.

Alle toetsonderdelen dienen uiterlijk 17 maart 2023 gemaakt te zijn.
Deelnemers die de toets niet voldoende hebben gemaakt, ontvangen uiterlijk 6 april 2023 bericht, en krijgen de mogelijkheid om de toets te herkansen.

Wij houden voor de accreditatie door álle verenigingen en voor het verstrekken van een certificaat deze regeling aan.

Toekenning van punten is aan de beroepsvereniging en niet aan aanbieder Uitgeverij Mens!.

Lidmaatschapsnummer of BIG
Voor diverse beroepsverenigingen dienen wij de presentie van deelnemers in te voeren. Hiervoor hebben we je lidmaatschapsnummer of BIG nodig. Na afloop van de workshop ontvangen alle deelnemers een mail met een link om deze gegevens aan ons door te geven. Mocht je deze mail gemist hebben of kwijt zijn, dan kun je je gegevens ook per mail aan ons doorgeven: accreditatie@uitgeverijmens.nl.

Certificaat als bewijs van deelname
Alle deelnemers die de accreditatietoets voldoende maken, ontvangen automatisch een certificaat per e-mail. Je hoeft je hier niet apart voor aan te melden.

Termijn verwerking accreditatiepunten en verstrekken certificaat
Binnen zes weken na afloop van de workshop geven wij, indien van toepassing, je gegevens door aan je beroepsvereniging. Je certificaat ontvang je ook binnen zes weken na afloop van de workshop. Certificaten worden per e-mail toegestuurd.

Accreditatieaanvragen en puntentoekenning

Geaccrediteerd/erkend als bijscholing:

 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP):
  • Eerstelijnspsychologie: 13,5 punten
  • Lichaamsgericht Werkend Psycholoog: 13,5 punten
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt): 9 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG): 6 punten
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN): 7 punten algemene scholing (breed)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals; specialisatie GGZ (V&VN): 14 punten
 • Register Vaktherapie (RV): 12 punten
 • Vereniging van Haptotherapeuten (VVH): 12 punten
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): 8 PE-punten (algemene bij- en nascholing)
 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH): 12 punten, waarvan 6 PsBK-punten
 • Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP): leden krijgen de bijscholingsuren bijgeschreven op basis van hun certificaat als bewijs van deelname
 • Kwaliteitsregister Paramedici ADAP: Logopedisten: 12 punten
 • NVPA: het NVPA hanteert een lijst met door het NVPA goedgekeurde accreditatie-instellingen, o.a.: NIP; NVRG; FGzPt. Scholing die door een van deze instellingen is geaccrediteerd, telt mee in het kader van de scholingsverplichting van het NVPA.
 • Belgische Vereniging voor Psychotherapie (ABP-BVP): 18 punten