Gratis verzending
binnen Nederland
voor België vanaf € 20,00

Vandaag verzonden
bij bestellen vóór 19.00 uur

Let op: vanwege grote drukte en personeelstekort in het verzendcentrum ontvangt u uw bestelling mogelijk later dan u van ons gewend bent. Er wordt hard aan gewerkt om dit op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.

Videocursus Trauma en innerlijke verdeeldheid Cliënten helpen hun persoonlijkheidsdelen te omarmenNederlandse editie!

Janina Fisher, PhD

Nederlandse editie!

Videocursus

Traumatische ervaringen en onveilige gehechtheid hebben verschillende pijnlijke gevolgen. Je zenuwstelsel raakt ontregeld, je voelt je gestrest of juist verdoofd, het is alsof het nergens veilig is en je hebt moeite met relaties. Daarnaast kennen trauma en onveilige gehechtheid nog een ander specifiek kenmerk: fragmentatie. Over de functie van fragmentatie (innerlijke splitsing) als overlevingsstrategie en hoe cliënten kunnen worden geholpen om te herstellen spreekt Janina Fisher in deze videocursus.

Als een (jong) kind wordt verwaarloosd of mishandeld door een ouder of verzorger is dat een ervaring die niet te verdragen is. Om dit ‘op te lossen’ en de relatie te kunnen behouden, wat voor het kind van levensbelang is, gaat het kind een deel van zichzelf onderdrukken. De verbannen kinddelen blijven aanwezig in het opgroeiende kind en in de latere volwassene. Ze hunkeren naar liefde en erkenning, maar omdat ze ooit als ‘slecht’ zijn bestempeld en alle pijnlijke traumatische gevoelens in zich dragen, worden ze als bedreigend ervaren.

Getraumatiseerde mensen ontwikkelen dan ook steeds meer strategieën om de innerlijke splitsing in stand te houden, zodat de traumatische gevoelens zo veel mogelijk buiten hun bewustzijn blijven. Dit leidt tot toenemende zelfverachting en vaak ook tot zelfdestructieve neigingen die na verloop van tijd kunnen leiden tot zelfbeschadigend, verslavingsgerelateerd, eetgestoord of suïcidaal gedrag. De betrokkene raakt steeds verder afgesneden van zijn of haar gevoelens.

Voor het herstelproces is het van belang dat cliënten hun pijnlijke emoties, fysieke responsen en impulsieve gedrag gaan beschouwen als signalen van het kinddeel dat ze ooit hebben verworpen. Als zij begrijpen dat hun delen uiteindelijk het beste met hen voor hebben en hen alleen willen beschermen, kunnen ze beter met hun zelfdestructieve impulsen omgaan. Op het moment dat cliënten hun verwonde, eenzame en verloren delen liefdevol gaan omarmen, beginnen de minachting voor zichzelf en het gebrek aan verbinding spontaan plaats te maken voor zelfcompassie.

Janina Fisher combineert actuele neurobiologische kennis over trauma, dissociatie en gehechtheidsproblematiek met een praktische aanpak voor de behandeling daarvan. Aan de hand van strategieën die zijn gebaseerd op Internal Family Systems-therapie (IFS), Sensorimotor Psychotherapy en mindfulnessgerichte therapieën legt ze tijdens deze cursus uit hoe een innerlijke dialoog tot stand kan worden gebracht en de cliënt mededogen tegenover zichzelf en zijn of haar kinddelen kan ontwikkelen.

Voertaal videocursus
Engels met Nederlandse ondertiteling en vertaling van de hand-out.

Boeken van Janina Fisher

Programma

Module 1: Dissociatie en fragmentatie als adaptieve respons op trauma
Zelfvervreemding als overlevingsstrategie bij verwaarlozing, mishandeling en misbruik:

 • Het behoud van een identiteit die losstaat van het trauma
 • Loyaal blijven aan de familie
 • Het in stand houden van het gehechtheidsysteem door het trauma te ontkennen
 • Zelfverloochening als adaptieve respons op trauma

De theorie van structurele dissociatie:

 • Het splitsen van de rechter- en linkerhersenhelft
 • De activering van dierlijke overlevingsresponsen
 • Inzicht in de functies van traumagerelateerde delen

Module 2: Een op mindfulness gebaseerde benadering voor zelfinzicht
Op mindfulness gebaseerde technieken om vriendschap te sluiten met verloochende delen van de persoonlijkheid:

 • Mindfulness bij de behandeling van trauma
 • Symptomen en herinneringen begrijpen als verschijningsvormen van delen van de persoonlijkheid
 • Het faciliteren van nieuwsgierigheid en het overwinnen van zelfveroordelende overtuigingen
 • Identificatie met de emoties van delen voorkomen
 • Het herconceptualiseren van delen als jong en getraumatiseerd of dapper en vindingrijk
 • Een empathische relatie ontwikkelen met traumagerelateerde delen

Module 3: Innerlijke communicatie als interventie voor trauma
Vaardigheden op het gebied van de innerlijke dialoog:

 • Nieuwsgierigheid en interesse tonen
 • Het vermogen ontwikkelen tot het houden van een innerlijke dialoog
 • Prioriteit geven aan het beter begrijpen van de angsten en beweegredenen van delen
 • Leren onderhandelen met zelfdestructieve en defensieve delen

Module 4: Compassie en herstel
De heilzame werking van zelfcompassie:

 • Herstelervaringen aanbieden die een gevoel van ‘verdiende veilige gehechtheid’ bevorderen
 • Geleide-visualisatietechnieken om gehechtheidsresponsen op te roepen
 • Het verdiepen van gevoelens van warmte, respect en genegenheid tegenover de delen
 • Een innerlijke omgeving creëren die veilig en uitnodigend is

Spreker

Janina Fisher, PhD, is gediplomeerd klinisch psycholoog. Ze is lid van de raad van bestuur van de Trauma Research Foundation, een netwerk voor onderzoek naar traumabehandelingen onder voorzitterschap van Bessel van der Kolk. In het verleden was ze voorzitter van de New England Society for the Treatment of Trauma and Dissociation, docent aan Harvard Medical School, adjunct-onderwijsdirecteur van het Sensorimotor Psychotherapy Institute en supervisor voor de EMDR International Association. Ze staat internationaal bekend als deskundige op het gebied van traumabehandeling en is vermaard om haar expertise als therapeut en supervisor. Ze is gastspreker geweest op onder meer het Cape Cod Institute, de Harvard Medical School Conference Series, de EMDR International Association Annual Conference en de University of Wisconsin. In binnen- en buitenland geeft ze lessen en voordrachten over de behandeling van trauma en hoe deze nieuwere benaderingen van traumabehandeling te integreren zijn in de traditionele therapeutische benaderingen.

Janina Fisher is de auteur van onder meer Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma: Het onderscheiden en verenigen van persoonlijkheidsdelen en De levende erfenis van trauma transformeren: Een werkboek voor getraumatiseerde mensen en therapeuten. Samen met Pat Ogden schreef ze Sensorimotor Psychotherapy: Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid.

Meer informatie is te vinden op haar website: www.janinafisher.com.

Meer informatie

Opzet
Deze videocursus bestaat uit de Nederlands ondertitelde opnames van een webinar dat Janina Fisher speciaal voor Uitgeverij Mens! heeft gegeven. Ook de bijbehorende hand-out is in het Nederlands beschikbaar.

Voor wie?

 • Hulpverleners in de GGZ (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen e.a.)
 • (Psycho)therapeuten die werken met EMDR, yoga, mindfulness, haptotherapie, opstellingen of andere (lichaamsgerichte) behandelmethodes en vaktherapeuten
 • Relatie- en gezinstherapeuten, kindertherapeuten, maatschappelijk werkers, coaches en supervisors
 • Therapeuten met een andere opleidingsachtergrond dan hierboven genoemd en mensen die nog in opleiding zijn tot (psycho)therapeut

Start en leeromgeving
De videocursus staat in een online leeromgeving. Na inschrijving wordt binnen 24 uur (op werkdagen) een e-mail verzonden met informatie om in te loggen op de leeromgeving, waarna meteen met de cursus kan worden gestart. De cursus blijft toegankelijk tot 1 juli 2026.

Cursuslengte
De videocursus bestaat uit vier modules van elk twee uur.

Kosten
€ 220,00 (incl. 21% btw – excl. btw: € 181,82)

Inschrijven
Inschrijving verloopt via het tabblad Inschrijven. Hier kun je de videocursus in de winkelmand doen. Nadat alle gegevens zijn ingevuld, kan worden afgerekend met iDEAL, Bancontact, Belfius Direct Net of KBC/CBC. Je inschrijving is dan definitief.

Wanneer dit problemen geeft, neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden
Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Voor meer informatie
Uitgeverij Mens!
congres@uitgeverijmens.nl
0599-74 50 47

Accreditatie

27 februari 2025 23:59 locatie

Procedures en voorwaarden accreditatiepunten en certificaten
Voor de meeste webinars, (online) congressen, workshops en videocursussen die wij organiseren vragen wij bij diverse beroepsorganisaties accreditatie aan. Deze organisaties hebben elk hun eigen regels voor het toekennen van accreditatiepunten. In het verlengde hiervan hebben wij enkele procedures opgesteld met betrekking tot accreditatie en certificaten als bewijs van deelname, die we hieronder op een rij hebben gezet. Wij willen je vriendelijk verzoeken dit goed door te lezen.

Wanneer je een vraag hebt, neem dan gerust contact met ons op:
congres@uitgeverijmens.nl
0599-74 50 47

Accreditatietoetsen
Wanneer je accreditatiepunten voor je deelname aan deze videocursus bijschreven wilt krijgen en/of een certificaat als bewijs van deelname wilt ontvangen, dien je de accreditatietoetsen te maken. Deze toetsing van de behandelde stof stellen veel beroepsorganisaties als voorwaarde bij e-learning. Per module is er een toets, die wordt aangeboden in het Nederlands en Engels in de leeromgeving van de videocursus.

Mocht je de toetsen onverhoopt niet voldoende hebben gemaakt, dan kun je deze binnen de leeromgeving herkansen.

Wij houden voor de accreditatie door álle organisaties en voor het verstrekken van een certificaat deze regeling aan.

Toekenning van punten is aan de beroepsorganisatie en niet aan aanbieder Uitgeverij Mens!.

Lidmaatschapsnummer of BIG
Voor diverse beroepsorganisaties dienen wij de presentie van deelnemers in te voeren. Hiervoor hebben we je lidmaatschapsnummer of BIG nodig. Je kunt je gegevens via je leeromgeving aan ons doorgeven. Alle deelnemers worden hierover per e-mail geïnformeerd.

Certificaat als bewijs van deelname
Alle deelnemers die de accreditatietoetsen voldoende maken, ontvangen een certificaat per e-mail. Je hoeft je hier niet apart voor aan te melden.

Termijn maken toetsen, verwerking accreditatiepunten en verstrekken certificaat
Als je gebruik wilt maken van een of meerdere accreditaties (zie onderstaande tabel), let dan goed op de afloopdatum van die accreditatie(s) en zorg dat je alle toetsen vóór de afloopdatum met een positief resultaat hebt afgerond. Daarna ontvang je je certificaat en geven wij indien van toepassing je presentie door aan je beroepsorganisatie(s).

Accreditaties
Geaccrediteerd/erkend als bijscholing door:


Organisatie Aantal punten Accreditatie geldig tot Wie geeft afronding/presentie door
ABP-BVP 8 1-7-2026 deelnemer
FGzPt 8 29-5-2026 Uitgeverij Mens!
NBVH 8 30-5-2025 deelnemer
NFG 6 1-7-2026 deelnemer
NIP– Eerstelijnspsychologie 8 29-5-2026 Uitgeverij Mens!
NIP– Lichaamsgericht Werkend Psycholoog 8 29-5-2026 Uitgeverij Mens!
NVP 8 31-5-2026 Uitgeverij Mens!
NVPA 29-5-2026 deelnemer
NVRG 8 29-5-2026 Uitgeverij Mens!
Registerplein– Cliëntondersteuners, Ervaringsdeskundigen, Gezinshuisouders, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen, Sociaal werker 8 26-5-2027 Uitgeverij Mens!
SBLP 1-7-2026 deelnemer
SKB 8 20-5-2026 deelnemer
VEN 3 26-6-2025 Uitgeverij Mens!
VVH 20-5-2026 deelnemer

Aanvullende accreditatieaanvragen bij andere beroepsorganisaties zijn niet meer mogelijk.

Inschrijven

Activiteit Kosten Aantal
Videocursus Trauma en innerlijke verdeeldheid  220,00

Toevoegen aan winkelmand