Gratis verzending
binnen Nederland
voor België vanaf € 20,00

Vandaag verzonden
bij bestellen vóór 19.00 uur

Let op: vanwege grote drukte en personeelstekort in het verzendcentrum ontvangt u uw bestelling mogelijk later dan u van ons gewend bent. Er wordt hard aan gewerkt om dit op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.

Webinar-serie Test

Janina Fisher, PhD

Vier avonden van 19.00 tot 21.00 uur + extra Q&A:

 • Module 1: dinsdag 30 mei 2023
 • Module 2: dinsdag 6 juni 2023
 • Module 3: donderdag 15 juni 2023
 • Module 4: dinsdag 20 juni 2023
 • Extra Q&A: donderdag 6 juli 2023 (19.00 tot 21.00 uur)

Met Nederlandse ondertiteling van de opnames!

Webinar

Traumatische ervaringen en onveilige gehechtheid hebben verschillende pijnlijke gevolgen. Je zenuwstelsel raakt ontregeld, je voelt je gestrest of juist verdoofd, het is alsof het nergens veilig is en je hebt moeite met relaties. Daarnaast kennen trauma en onveilige gehechtheid nog een ander specifiek kenmerk: fragmentatie. Over de functie van fragmentatie (innerlijke splitsing) als overlevingsstrategie en hoe cliënten kunnen worden geholpen om te herstellen spreekt Janina Fisher tijdens dit webinar.

Als een (jong) kind wordt verwaarloosd of mishandeld door een ouder of verzorger is dat een ervaring die niet te verdragen is. Om dit ‘op te lossen’ en de relatie te kunnen behouden, wat voor het kind van levensbelang is, gaat het kind een deel van zichzelf onderdrukken. De verbannen kinddelen blijven aanwezig in het opgroeiende kind en in de latere volwassene. Ze hunkeren naar liefde en erkenning, maar omdat ze ooit als ‘slecht’ zijn bestempeld en alle pijnlijke traumatische gevoelens in zich dragen, worden ze als bedreigend ervaren.

Getraumatiseerde mensen ontwikkelen dan ook steeds meer strategieën om de innerlijke splitsing in stand te houden, zodat de traumatische gevoelens zo veel mogelijk buiten hun bewustzijn blijven. Dit leidt tot toenemende zelfverachting en vaak ook tot zelfdestructieve neigingen die na verloop van tijd kunnen leiden tot zelfbeschadigend, verslavingsgerelateerd, eetgestoord of suïcidaal gedrag. De betrokkene raakt steeds verder afgesneden van zijn of haar gevoelens.

Voor het herstelproces is het van belang dat cliënten hun pijnlijke emoties, fysieke responsen en impulsieve gedrag gaan beschouwen als signalen van het kinddeel dat ze ooit hebben verworpen. Als zij begrijpen dat hun delen uiteindelijk het beste met hen voor hebben en hen alleen willen beschermen, kunnen ze beter met hun zelfdestructieve impulsen omgaan. Op het moment dat cliënten hun verwonde, eenzame en verloren delen liefdevol gaan omarmen, beginnen de minachting voor zichzelf en het gebrek aan verbinding spontaan plaats te maken voor zelfcompassie.

Janina Fisher combineert actuele neurobiologische kennis over trauma, dissociatie en gehechtheidsproblematiek met een praktische aanpak voor de behandeling daarvan. Aan de hand van strategieën die zijn gebaseerd op Internal Family Systems-therapie (IFS), Sensorimotor Psychotherapy en mindfulnessgerichte therapieën zal ze tijdens het webinar bespreken hoe een innerlijke dialoog tot stand kan worden gebracht en de cliënt mededogen tegenover zichzelf en zijn of haar kinddelen kan ontwikkelen.

Voertaal webinar
Engels.
De terug te kijken opnames worden Nederlands ondertiteld.

Boeken van Janina Fisher

Programma

Module 1: Dissociatie en fragmentatie als adaptieve respons op trauma
Zelfvervreemding als overlevingsstrategie bij verwaarlozing, mishandeling en misbruik:

 • Het behoud van een identiteit die losstaat van het trauma
 • Loyaal blijven aan de familie
 • Het in stand houden van het gehechtheidsysteem door het trauma te ontkennen
 • Zelfverloochening als adaptieve respons op trauma

De theorie van structurele dissociatie:

 • Het splitsen van de rechter- en linkerhersenhelft
 • De activering van dierlijke overlevingsresponsen
 • Inzicht in de functies van traumagerelateerde delen

Module 2: Een op mindfulness gebaseerde benadering voor zelfinzicht
Op mindfulness gebaseerde technieken om vriendschap te sluiten met verloochende delen van de persoonlijkheid:

 • Mindfulness bij de behandeling van trauma
 • Symptomen en herinneringen begrijpen als verschijningsvormen van delen van de persoonlijkheid
 • Het faciliteren van nieuwsgierigheid en het overwinnen van zelfveroordelende overtuigingen
 • Identificatie met de emoties van delen voorkomen
 • Het herconceptualiseren van delen als jong en getraumatiseerd of dapper en vindingrijk
 • Een empathische relatie ontwikkelen met traumagerelateerde delen

Module 3: Innerlijke communicatie als interventie voor trauma
Vaardigheden op het gebied van de innerlijke dialoog:

 • Nieuwsgierigheid en interesse tonen
 • Het vermogen ontwikkelen tot het houden van een innerlijke dialoog
 • Prioriteit geven aan het beter begrijpen van de angsten en beweegredenen van delen
 • Leren onderhandelen met zelfdestructieve en defensieve delen

Module 4: Compassie en herstel
De heilzame werking van zelfcompassie:

 • Herstelervaringen aanbieden die een gevoel van ‘verdiende veilige gehechtheid’ bevorderen
 • Geleide-visualisatietechnieken om gehechtheidsresponsen op te roepen
 • Het verdiepen van gevoelens van warmte, respect en genegenheid tegenover de delen
 • Een innerlijke omgeving creëren die veilig en uitnodigend is

Q&A
Vragen kunnen van tevoren worden ingediend. Janina Fisher zal tijdens dit programmaonderdeel zo veel mogelijk vragen bespreken en beantwoorden.

Spreker

Janina Fisher, PhD, is gediplomeerd klinisch psycholoog. Ze is lid van de raad van bestuur van de Trauma Research Foundation, een netwerk voor onderzoek naar behandelingen van trauma dat in 2018 is opgericht door Bessel van der Kolk en Licia Sky. In het verleden was ze voorzitter van de New England Society for the Treatment of Trauma and Dissociation, docent aan Harvard Medical School, adjunct-onderwijsdirecteur van het Sensorimotor Psychotherapy Institute en supervisor voor de EMDR International Association. Ze staat internationaal bekend als deskundige op het gebied van traumabehandeling en is vermaard om haar expertise als therapeut en supervisor. Ze is gastspreker geweest op onder meer het Cape Cod Institute, de Harvard Medical School Conference Series, de EMDR International Association Annual Conference, en de University of Wisconsin. Janina Fisher geeft lessen en voordrachten in binnen- en buitenland over onderwerpen die verband houden met de integratie van onderzoek en behandeling en hoe deze nieuwere benaderingen van traumabehandeling zijn te integreren in de traditionele therapeutische benaderingen.

Janina Fisher is de auteur van onder meer Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma: Het onderscheiden en verenigen van persoonlijkheidsdelen en De levende erfenis van trauma transformeren: Een werkboek voor getraumatiseerde mensen en therapeuten. Samen met Pat Ogden schreef ze Sensorimotor Psychotherapy: Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid.

Meer informatie is te vinden op haar website: www.janinafisher.com.

Meer informatie


Organisatie
Het webinar wordt georganiseerd door Uitgeverij Mens!.

Voor wie?

 • Hulpverleners in de GGZ (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen e.a.)
 • (Psycho)therapeuten die werken met EMDR, yoga, mindfulness, haptotherapie, opstellingen of andere (lichaamsgerichte) behandelmethodes en vaktherapeuten
 • Relatie- en gezinstherapeuten, kindertherapeuten, maatschappelijk werkers, coaches en supervisors
 • Therapeuten met een andere opleidingsachtergrond dan hierboven genoemd en mensen die nog in opleiding zijn tot (psycho)therapeut

Voertaal
Engels. De terug te kijken opnames worden Nederlands ondertiteld.

Datums en tijden live webinar (Engelstalig)

 • Module 1: dinsdag 30 mei 2023
 • Module 2: dinsdag 6 juni 2023
 • Module 3: donderdag 15 juni 2023
 • Module 4: dinsdag 20 juni 2023
 • Extra Q&A: donderdag 6 juli 2023

Van 19.00 tot 21.00 uur.

Datums en tijden Nederlandse editie
Van dit webinar komt een volledig Nederlandse editie beschikbaar. De opnames van de live bijeenkomsten worden Nederlands ondertiteld en de hand-out wordt vertaald. De ondertitelde modules komen beschikbaar op:

 • Module 1: 20 juni 2023
 • Module 2: 11 juli 2023
 • Module 3: 1 augustus 2023
 • Module 4: 22 augustus 2023

De Q&A wordt niet Nederlands ondertiteld.

Let op: je hoeft bij inschrijving niet aan te geven of je wilt deelnemen aan het Engelstalige live webinar of dat je de ondertitelde opnames wilt bekijken. Alle deelnemers krijgen toegang tot zowel het live webinar als tot de ondertitelde opnames.

Terugkijken
De Engelstalige opnames komen twee dagen na de betreffende live module beschikbaar. Zie hierboven voor datums van het beschikbaar komen van de opnames met Nederlandse ondertiteling.

De (ondertitelde) opnames kunnen worden teruggekeken tot en met 1 augustus 2024.

Opzet
Het webinar sluit aan op het boek Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma. Het webinar is bedoeld voor zowel mensen die nog geen kennis hebben genomen van de boeken of flipover van Janina Fisher als voor degenen die hier bekend mee zijn. Ook is de inhoud interessant voor zowel mensen die haar webinar van 2022 hebben gezien als degenen die dat niet hebben bijgewoond.

Kosten
Bij inschrijving tot en met 14 april 2023: € 195,00 (incl. 21% btw – excl. btw: € 161,16)
Bij inschrijving vanaf 15 april 2023: € 220,00 (incl. 21% btw – excl. btw: € 181,81)

Inschrijven
Inschrijving verloopt via het tabblad Inschrijven. Hier kun je het webinar in de winkelmand doen. Nadat alle gegevens zijn ingevuld, kan worden afgerekend met iDEAL, Bancontact, Belfius Direct Net of KBC/CBC. Je inschrijving is dan definitief.

Wanneer dit problemen geeft, neem dan contact met ons op.

Het is alleen mogelijk om voor het gehele webinar in te schrijven. Modules kunnen dus niet los worden geboekt.

Locatie
Op een rustige plek met een goede internetverbinding bij je thuis of in je praktijkruimte.

Algemene voorwaarden
Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Voor meer informatie
Uitgeverij Mens!
congres@uitgeverijmens.nl
0599-74 50 47

Accreditatie


Procedure en voorwaarden accreditatiepunten en certificaten

Voor de meeste webinars en (online) congressen en workshops die wij organiseren vragen wij bij diverse beroepsverenigingen accreditatie aan. Deze verenigingen hebben elk hun eigen regels voor het toekennen van accreditatiepunten. In het verlengde hiervan hebben wij enkele procedures opgesteld met betrekking tot accreditatie en certificaten als bewijs van deelname, die we hieronder op een rij hebben gezet. Wij willen je vriendelijk verzoeken dit goed door te lezen.

Wanneer je een vraag hebt, neem dan gerust contact met ons op:
congres@uitgeverijmens.nl
0599-74 50 47

Accreditatietoets
Aanwezigheid van minimaal 90% is verplicht wanneer je accreditatiepunten voor je deelname aan dit webinar bijschreven wilt krijgen of een certificaat als bewijs van deelname wilt ontvangen. Bij een online activiteit is het niet mogelijk om aanwezigheid door middel van een presentielijst te registreren. Daarom werken we met een toets. De toets zal per module worden aangeboden in het Nederlands en Engels. De link naar de toets ontvang je elke keer op de dag na de betreffende module.

Wij houden voor de accreditatie door álle verenigingen en voor het verstrekken van een certificaat deze regeling aan.

Toekenning van punten is aan de beroepsvereniging en niet aan aanbieder Uitgeverij Mens!.

Lidmaatschapsnummer of BIG
Voor diverse beroepsverenigingen dienen wij de presentie van deelnemers in te voeren. Hiervoor hebben we je lidmaatschapsnummer of BIG nodig. Na afloop van het webinar ontvangen alle deelnemers een mail met een link om deze gegevens aan ons door te geven. Mocht je deze mail gemist hebben of kwijt zijn, dan kun je je gegevens ook per mail aan ons doorgeven: accreditatie@uitgeverijmens.nl.

Certificaat als bewijs van deelname
Alle deelnemers die de accreditatietoets voldoende maken, ontvangen automatisch een certificaat per e-mail. Je hoeft je hier niet apart voor aan te melden.

Termijn maken toets en verwerking accreditatiepunten en verstrekken certificaat
De uiterste datum om de toets te maken is 30 september 2023. Uiterlijk 31 oktober 2023 geven wij, indien van toepassing, je gegevens door aan je beroepsvereniging. Je certificaat ontvang je ook uiterlijk 31 oktober 2023.
Deelnemers die de toets niet voldoende hebben gemaakt, krijgen de mogelijkheid om deze te herkansen.

Certificaten worden per e-mail toegestuurd.

Accreditatieaanvragen
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP):
  – Eerstelijnspsychologie
  – Lichaamsgericht Werkend Psycholoog
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
 • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN)
 • Register Vaktherapie (RV)
 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH)
 • Belgische Vereniging voor Psychotherapie (ABP-BVP)
 • NVPA: het NVPA hanteert een lijst met door het NVPA goedgekeurde accreditatie-instellingen, o.a.: NIP; NVRG; FGzPt, VEN. Scholing die door een van deze instellingen is geaccrediteerd, telt mee in het kader van de scholingsverplichting van het NVPA
 • Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP)

Geaccrediteerd/erkend als bijscholing door:

 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB): SBU: 8/0,3 EC’s
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): 6 PE-punten (algemene bij- en nascholing)
 • Vereniging van Haptotherapeuten (VVH): leden van de VVH kunnen bijscholingspunten voor hun deelname bijgeschreven krijgen op basis van de accreditatie door de SKB

Inschrijven


Activiteit Kosten Aantal
Webinar-serie Test  0,00