Gratis verzending
binnen Nederland
voor België vanaf € 20,00

Vandaag verzonden
bij bestellen vóór 19.00 uur

Let op: vanwege grote drukte en personeelstekort in het verzendcentrum ontvangt u uw bestelling mogelijk later dan u van ons gewend bent. Er wordt hard aan gewerkt om dit op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.

Webinar-serie De levende erfenis van trauma transformeren Toepassing in de therapeutische praktijk

Janina Fisher, PhD

Vier avonden van 19.00 tot 21.00 uur:

 • Module 1: dinsdag 20 september 2022
 • Module 2: dinsdag 27 september 2022
 • Module 3: donderdag 6 oktober 2022
 • Module 4: donderdag 13 oktober 2022

Webinar

>>> Aanmelden is nog mogelijk. Je ontvangt dan voor elke module een terugkijklink.<<<

Traumatiserende gebeurtenissen zijn pijnlijke ervaringen. Terwijl ‘gewone’ ervaringen een begin en eind kennen, voelt een traumatische ervaring aan alsof deze nooit voorbijgaat. Tijdens deze webinar-serie bespreekt Janina Fisher waarom trauma zorgt voor een ‘levende erfenis’ van symptomen en hoe we onze cliënten kunnen helpen om deze tot rust te brengen. Dan kunnen de traumatische ervaringen verwerkt worden en kunnen cliënten zich weer levendig gaan voelen in het hier-en-nu.

Bewuste herinneringen aan traumatiserende gebeurtenissen zijn vaak gefragmenteerd, missen samenhang of ontbreken helemaal. De gevoels- en lichaamsherinneringen die cliënten kunnen hebben, zijn juist vaak heel accuraat en levendig. Ze worden ook gemakkelijk getriggerd en kunnen dan stress- en overlevingsreacties reactiveren. Zo wordt posttraumatische stress ‘levend’ gehouden. Het gevoel van onveiligheid blijft bestaan en de schaamte, angst en woede worden steeds opnieuw ervaren.

Iemand met een traumaverleden die nog niets weet over gevoels- en lichaamsherinneringen, gaat er instinctief van uit dat hij- of zijzelf verkeerd reageert, of geeft een ander de schuld. Op de korte termijn brengt het soms verlichting om over de ervaringen te vertellen, maar dat lost de ‘levende erfenis’ niet op: de traumatische reacties blijven dagelijks optreden.

Tijdens dit webinar krijgen de deelnemers inzicht in de lichamelijke symptomen van trauma, zoals ontregelde arousal van het autonome zenuwstelsel, overweldigende emoties en lichaamssensaties, beelden die zich opdringen, gevoelens van verdoving en gebrek aan verbinding. Besproken wordt hoe psycho-educatie een relationele ervaring kan worden, waarbij nieuwe werkwijzen worden geleerd om cliënten te helpen zich anders tot het trauma en de gevolgen ervan te verhouden. De gebeurtenissen zijn voorbij, en wat hun is overkomen kunnen we niet veranderen. Maar wel kunnen we cliënten erin begeleiden de levende erfenis van die traumatische ervaringen te transformeren en zichzelf en anderen op een positievere manier te leren zien.

De technieken die tijdens het webinar worden behandeld komen onder andere uit de Sensorimotor Psychotherapy en Internal Family Systems (IFS). Het doel is als therapeut nog beter in staat te worden om cliënten te helpen een einde te maken aan het traumatische verleden.

In de eerste drie modules worden het behandelmodel en de interventies gepresenteerd en wordt uitgewerkt hoe deze bij cliënten zijn toe te passen. Tijdens de vierde module wordt videomateriaal van cliëntsessies getoond en worden enkele voorbeeldcasussen besproken.

Voertaal webinar
Engels

Boeken van Janina Fisher

Leerdoelen

Na het webinar kunnen deelnemers:

 • de emotionele en lichamelijke gevolgen van traumatiserende gebeurtenissen beschrijven;
 • psycho-educatieve interventies benoemen die de cliënt verlichting bieden of helpen stabiliseren;
 • lichaamsgerichte interventies aanbieden om een getraumatiseerd zenuwstelsel te reguleren;
 • op mindfulness gebaseerde technieken beschrijven die de gebruikelijke reactiepatronen van de cliënt bijsturen;
 • gebruikmaken van de ‘Levende erfenis’-werkbladen om de symptomen van trauma te behandelen en vragen te stellen bij de negatieve interpretatie die de cliënt aan die symptomen geeft.

Spreker

Janina Fisher, PhD, is gediplomeerd klinisch psycholoog, adjunct-onderwijsdirecteur van het Sensorimotor Psychotherapy Institute, supervisor voor de EMDR International Association en lid van de raad van bestuur van de Trauma Research Foundation, een netwerk voor onderzoek naar behandelingen van trauma dat in 2018 is opgericht door Bessel van der Kolk en Licia Sky. In het verleden was ze voorzitter van de New England Society for the Treatment of Trauma and Dissociation en docent aan Harvard Medical School. Ze staat internationaal bekend als deskundige op het gebied van traumabehandeling en is vermaard om haar expertise als therapeut en supervisor. Ze is gastspreker geweest op onder meer het Cape Cod Institute, de Harvard Medical School Conference Series, de EMDR International Association Annual Conference, en de University of Wisconsin. Janina Fisher geeft lessen en voordrachten in binnen- en buitenland over onderwerpen die verband houden met de integratie van onderzoek en behandeling en hoe deze nieuwere benaderingen van traumabehandeling zijn te integreren in de traditionele therapeutische benaderingen.

Janina Fisher is de auteur van onder meer De levende erfenis van trauma transformeren: Een werkboek voor getraumatiseerde mensen en therapeuten en Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma: Het onderscheiden en verenigen van persoonlijkheidsdelen. Samen met Pat Ogden schreef ze Sensorimotor Psychotherapy: Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid.

Meer informatie is te vinden op haar website: www.janinafisher.com.

Meer informatie


Organisatie
Het webinar wordt georganiseerd door Uitgeverij Mens!.

Voor wie?

 • Hulpverleners in de GGZ (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen e.a.)
 • (Psycho)therapeuten die werken met EMDR, yoga, mindfulness, haptotherapie, opstellingen of andere (lichaamsgerichte) behandelmethodes en vaktherapeuten
 • Relatie- en gezinstherapeuten, kindertherapeuten, maatschappelijk werkers, coaches en supervisors
 • Therapeuten met een andere opleidingsachtergrond dan hierboven genoemd en mensen die nog in opleiding zijn tot (psycho)therapeut

Voertaal
Engels.

Datums en tijden

 • dinsdag 20 september 2022
 • dinsdag 27 september 2022
 • donderdag 6 oktober 2022
 • donderdag 13 oktober 2022

Van 19.00 tot 21.00 uur.

Het webinar bestaat dus in totaal uit vier modules.

Het webinar kan worden teruggekeken tot en met 31 maart 2023.

Opzet
Het webinar sluit aan op het boek en de flipover De levende erfenis van trauma transformeren. De focus van het webinar ligt op de toepassing in de therapeutische praktijk. Het is bedoeld voor zowel mensen die nog geen kennis hebben genomen van de boeken/flipover van Janina Fisher als voor degenen die hier bekend mee zijn.

Kosten
€ 195,00 (incl. 21% btw – excl. btw: € 161,16)

Inschrijven
Inschrijving verloopt via het tabblad Inschrijven. Hier kun je het webinar in de winkelmand doen. Nadat alle gegevens zijn ingevuld, kan worden afgerekend met iDEAL, Bancontact, Belfius Direct Net of KBC/CBC. Je inschrijving is dan definitief.

Wanneer dit problemen geeft, neem dan contact met ons op.

Locatie
Op een rustige plek met een goede internetverbinding bij je thuis of in je praktijkruimte.

Algemene voorwaarden
Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Voor meer informatie
Uitgeverij Mens!
congres@uitgeverijmens.nl
0599-74 50 47

Accreditatie


Procedure en voorwaarden accreditatiepunten en certificaten

Voor de meeste webinars en (online) congressen en workshops die wij organiseren vragen wij bij diverse beroepsverenigingen accreditatie aan. Deze verenigingen hebben elk hun eigen regels voor het toekennen van accreditatiepunten. In het verlengde hiervan hebben wij enkele procedures opgesteld met betrekking tot accreditatie en certificaten als bewijs van deelname, die we hieronder op een rij hebben gezet. Wij willen je vriendelijk verzoeken dit goed door te lezen.

Wanneer je een vraag hebt, neem dan gerust contact met ons op:
congres@uitgeverijmens.nl
0599-74 50 47

Accreditatietoets
Aanwezigheid van minimaal 90% is verplicht wanneer je accreditatiepunten voor je deelname aan dit webinar bijschreven wilt krijgen of een certificaat als bewijs van deelname wilt ontvangen. Bij een online activiteit is het niet mogelijk om aanwezigheid door middel van een presentielijst te registreren. Daarom werken we met een toets. De toets zal per module worden aangeboden in de voertaal van het webinar. De link naar de toets ontvang je elke keer op de dag na de betreffende module.

Alle toetsonderdelen dienen uiterlijk binnen twee weken na de laatste module gemaakt te zijn, dus op 28 oktober 2022.
Deelnemers die de toets niet voldoende hebben gemaakt, ontvangen voor 23 november 2022 bericht, en krijgen de mogelijkheid om de toets te herkansen.

Wij houden voor de accreditatie door álle verenigingen en voor het verstrekken van een certificaat deze regeling aan.

Toekenning van punten is aan de beroepsvereniging en niet aan aanbieder Uitgeverij Mens!.

Lidmaatschapsnummer of BIG
Voor diverse beroepsverenigingen dienen wij de presentie van deelnemers in te voeren. Hiervoor hebben we je lidmaatschapsnummer of BIG nodig. Na afloop van het webinar ontvangen alle deelnemers een mail met een link om deze gegevens aan ons door te geven. Mocht je deze mail gemist hebben of kwijt zijn, dan kun je je gegevens ook per mail aan ons doorgeven: accreditatie@uitgeverijmens.nl.

Certificaat als bewijs van deelname
Alle deelnemers die de accreditatietoets voldoende maken, ontvangen automatisch een certificaat per e-mail. Je hoeft je hier niet apart voor aan te melden.

Termijn verwerking accreditatiepunten en verstrekken certificaat
Binnen zes weken na afloop van de webinar-serie geven wij, indien van toepassing, je gegevens door aan je beroepsvereniging. Je certificaat ontvang je ook binnen zes weken na afloop van het webinar. Certificaten worden per e-mail toegestuurd.

Accreditatieaanvragen en puntentoekenning

Geaccrediteerd/erkend als bijscholing:

 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP):
  – Eerstelijnspsychologie: 8 punten
  – Lichaamsgericht Werkend Psycholoog: 8 punten
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt): 8 punten
 • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP): 8 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG): 4 punten
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN): 4 punten algemene scholing (breed)
 • Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP): 8 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 8 punten
 • Kwaliteitsregister Paramedici ADAP:
  – Logopedisten: 8 punten
  – Ergotherapeuten: 8 punten
 • Register Vaktherapie (RV): 8 punten
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB): SBU: 8/ 0,3 EC’s
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): 4 PE-punten (algemene bij- en nascholing)
 • Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP): 8 bijscholingsuren
 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH): 8 punten, waarvan 3 PsBK-punten
 • NVPA: het NVPA hanteert een lijst met door het NVPA goedgekeurde accreditatie-instellingen, o.a.: NIP; NVRG; FGzPt, VEN. Scholing die door een van deze instellingen is geaccrediteerd, telt mee in het kader van de scholingsverplichting van het NVPA
 • Vereniging van Haptotherapeuten (VVH): leden van de VVH kunnen bijscholingspunten voor hun deelname bijgeschreven krijgen op basis van de accreditatie door de SKB

Afgewezen:

 • Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO)

Inschrijven


Activiteit Kosten Aantal
Webinar-serie Janina Fisher: De levende erfenis van trauma transformeren (startdatum 20-9-2022)  195,00