Uitgeverij Mens!

Het helen van de moederwond

Ontdek je innerlijke moeder

Bethany Webster

Boekspecificaties

978 94 6316 055 1
circa 350 pagina's
18 juni 2021
€ 26,50
+

Het helen van de moederwond

'Het helen van de moederwond' gaat over de bekrachtiging van vrouwen. Het baanbrekende werk onderzoekt de persoonlijke, culturele en wereldwijde gevolgen van intergenerationeel trauma, hoe het van moeder op dochter wordt doorgegeven en hoe we deze destructieve cyclus kunnen doorbreken.

Waarom houden vrouwen zichzelf klein en snoeren ze zichzelf de mond? Waardoor worden vrouwen op persoonlijk en professioneel vlak tegengehouden? Wat voedt de onzekerheid en het gebrek aan zelfvertrouwen waar zoveel vrouwen mee kampen? In dit grensverleggende boek achterhaalt de vooraanstaande feministische denker Bethany Webster de oorsprong van trauma van vrouwen. Ze noemt het de moederwond: de systemische onderdrukking en inperking van vrouwen door het patriarchaat. Webster laat zien hoe deze cyclus door verwonde moeders wordt voortgezet, doordat ze hun dochters onbewust opzadelen met schadelijke overtuigingen en gewoonten.

Via haar workshops, online cursussen en lezingen heeft Webster al talloze vrouwen geholpen om hun leven en de relatie met hun moeder onder de loep te nemen. Ze stelt vrouwen in staat hun pijn onder woorden te brengen en moedigt hen aan hun ervaringen te delen. In dit manifest en zelfhulpboek biedt ze praktische handvatten om na te gaan op welke manier de moederwond in ons dagelijkse leven tot uiting komt en reikt ze strategieën aan om te helen en te voorkomen dat onze dochters diezelfde pijn moeten verduren. Daarnaast geeft ze stapsgewijs advies om weer in verbinding te komen met ons innerlijke kind, te rouwen om de moeder die we nooit hebben gehad en te stoppen het anderen voortdurend naar de zin te maken, zodat we onze pijn en woede uiteindelijk kunnen omzetten in heling en zelfliefde.

Dit boek laat zien welke invloed de moederwond op vrouwen heeft, zelfs als ze hem niet direct in hun eigen leven bemerken. Het biedt een revolutionaire kijk op moeder-dochterrelaties en de nodige inspiratie en begeleiding om je leven naar een hoger niveau te tillen en voor iedereen uiteindelijk een eerlijkere samenleving te creëren.

 

Mail mij als dit boek is verschenen

bethany_webster__nick_onken_114_1749849091
Bethany Webster

Bethany Webster Nick Onken 114

In 2013 schreef Bethany Webster een artikel over de moederwond dat van de ene op de andere dag viral ging. Ze hield zich toen al ruim vijftien jaar met dit onderwerp bezig. In de jaren daarna zette zij zich actief in om bespreekbaar te maken hoe de moederwond in het leven van vrouwen tot uiting komt, waarmee ze een wezenlijk hiaat in ons begrip van de psychologie en de bekrachtiging van vrouwen opvult. Tientallen jaren onderzoek en Bethany’s eigen helende reis hebben tot haar boek geleid, waarin ze toonaangevend onderzoek naar intergenerationeel trauma, een feministisch perspectief en psychologische kennis combineert met haar eigen verhaal. Bethany geeft over de hele wereld lezingen en is coach en mentor. Met haar werk verkent ze nieuwe hoogten van vrouwelijk leiderschap en zelfontplooiing.