Uitgeverij Mens!

Onze auteurs

In 2013 schreef Bethany Webster een artikel over de moederwond dat van de ene op de andere viral ging. Ze hield zich toen al ruim vijftien jaar met dit onderwerp bezig. In de jaren daarna heeft zij zich actief ingezet om te bespreken hoe de moederwond in het leven van vrouwen tot uiting komt, waarmee ze een wezenlijk hiaat in ons begrip van de psychologie en de empowerment van vrouwen opvult. Tientallen jaren onderzoek en Bethany’s eigen helende reis hebben tot haar boek geleid, waarin ze toonaangevend onderzoek naar intergenerationeel trauma, een feministisch perspectief en psychologische kennis combineert met haar eigen verhaal. Bethany geeft over de hele wereld lezingen en is coach en mentor. Met haar werk verkent ze nieuwe hoogten van vrouwelijk leiderschap en zelfontplooiing.

Boeken van deze Auteur

Het helen van de moederwond

'Het helen van de moederwond' gaat over de bekrachtiging van vrouwen. Het baanbrekende werk onderzoekt de persoonlijke, culturele en wereldwijde ... Meer

€ 26,50
+