Uitgeverij Mens!

Onze auteurs

Clare Pain is universitair docent bij de vakgroep psychiatrie van de University of Toronto en de Western University. Daarnaast is ze directeur van de Psychological Trauma Clinic van het Mount Sinai Hospital.

Boeken van deze Auteur

Trauma en het lichaam

Traumatische ervaringen kunnen ingrijpende sensomotorische reacties tot gevolg hebben: intrusieve beelden, geluiden, geuren, lichaamssensaties, ... Meer

€ 45,00
+